Lahjoitukset

Lahjoitukset professuureihin

Voit kohdentaa lahjoituksesi dataintensiivisen ohjelmistotekniikan professuureihin, yrittäjyysprofessuuriin tai varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuriin. Lahjakirjat löytyvät alta. Mikäli et halua kohdentaa lahjoitustasi mihinkään professuuriin, voit tehdä lahjoituksen täyttämällä yleisen lahjakirjalomakkeen.

Dataintensiivisen ohjelmistotekniikan professuurit

Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta on rekrytoimassa kaksi dataintensiivisen ohjelmistotekniikan tenure track -professuuria. Lahjoitusprofessuureilla tullaan vahvistamaan Porin yliopistokeskuksen ja alueen osaamista.

LAHJAKIRJA Dataintensiivisen ohjelmistotekniikan professuureihin (lahjoittava yhteisö/yritys täyttää, palautus Satakunnan korkeakoulusäätiölle). Lahjoitukset suoritetaan Satakunnan korkeakoulusäätiön tilille Länsi-Suomen Osuuspankki FI66 5700 8120 0356 26. Viestikenttään: Dataintensiivisen ohjelmistotekniikan professuurit

Lahjoituksen dataintensiivisen ohjelmistotekniikan professuureihin ovat tehneet tähän mennessä:

 • Satakuntalaiset Osuuspankit

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan lahjoitusprofessuuri

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

5.9.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tiedon 1000 lastentarhaopettajakoulutuspaikan lisäyksestä. Turun yliopistossa 200 paikkaa tulevat Rauman kampukselle. Kyseinen päätös vahvistaa ennestään raumalaisen opettajankoulutuksen asemaa ja toimintaa Satakunnassa.

LAHJAKIRJA Varhaiskasvatuksen professuuuriin (lahjoittava yhteisö/yritys täyttää, palautus Satakunnan korkeakoulusäätiölle). Lahjoitukset suoritetaan Satakunnan korkeakoulusäätiön tilille Länsi-Suomen Osuuspankki FI66 5700 8120 0356 26. Viestikenttään: Varhaiskasvatuksen pedagogiikan lahjoitusprofessuuri

Lahjoituksen varhaiskasvatuksen pedagogiikan lahjoitusprofessuuriin ovat tehneet tähän mennessä:

 • Oras Oy
 • Vakka-Suomen nuorisosäätiö
 • Keula
 • Rauman kaupunki
 • LähiTapiola
 • Eurajoen kunta
 • Teollisuuden Voima Oyj
 • Sanomalehti Länsi-Suomi
 • Rauman seurakunta
 • Länsi-Suomen Osuuspankki

Pelillistämisen lahjoitusprosessuuri

Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto ovat päättäneet perustaa Porin yliopistokeskuksen yhteisen pelillistämisen professuurin. Professuuri syventää edelleen yliopistojen yhteistyötä ja edistää tieteidenvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä yliopistokeskuksessa, jossa on jo entuudestaan vahvaa digitaalisen teknologian ja pelillistämisen osaamista. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2016.

LAHJAKIRJA pelillistamisen professuuriin (lahjoittava yhteisö/yritys täyttää, palautus Satakunnan korkeakoulusäätiölle). Lahjoitukset suoritetaan Satakunnan korkeakoulusäätiön tilille Länsi-Suomen Osuuspankki FI66 5700 8120 0356 26. Viestikenttään: Pelillistämisen lahjoitusprofessuuri

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571
Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping, puh. 040 826 2860
​​​​​​​


​​​​​​​Liiketaloustieteen, erityisesti liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden lahjoitusprosessuuri

Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoitti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikölle Liiketaloustieteen, erityisesti liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuurin. Lahjoitusprofessuurin kustannukset viisivuotiskaudelle 1.9.2011-31.8.2016 ovat yhteensä 500 000 euroa, ja tavoitteen toteutuminen edellyttää eri yhteisöjen ja yritysten laajaa osallistumista ja taloudellista tukea.

LAHJAKIRJA Yrittäjyysprofessuuriin (lahjoittava yhteisö/yritys täyttää, palautus Satakunnan korkeakoulusäätiölle) Lahjoitukset suoritetaan Satakunnan korkeakoulusäätiön tilille Länsi-Suomen Osuuspankki FI66 5700 8120 0356 26.Viestikenttään: Yrittäjyyden lahjoitusprofessuuri

Lahjoituksen yrittäjyysprofessuuriin ovat tehneet tähän mennessä:

 • Finda Oy
 • Finnvera Oyj
 • Friisato Oy
 • Länsi-Suomen Osuuspankki
 • Porin Aikuiskoulutussäätiö
 • Porin Kauppaseura ry
 • Porin Kauppiassäätiö
 • Porin Seudun Kehittämiskeskus
 • Prizztech Oy
 • Rauman kaupunki
 • Renor Oy
 • Satakunnan kauppakamari
 • Satakunnan OP-liitto ry
 • Satakunnan Osuuskauppa
 • Satamaito Osuuskunta
 • Satakunnan Yrittäjät ry
 • Werner Hacklinin säätiö

Satakunnan korkeakoulusäätion toimintaa vuosittain tukevat kaupungit ja kunnat

Satakunnan korkeakoulusäätiöllä on ollut viime vuosina merkittävä rooli korkea-asteen koulutuksen maakunnallisena kehittäjänä. Porin yliopistokeskuksen kautta korkeakoulusäätiö on ollut osaltaan myös tukemassa myönteisempää aluekehitystä. Pitkäjänteisemmän ja strategisesti vaikuttavamman kehittämistoiminnan varmistamiseksi korkeakoulusäätiön rahoituspohjaa tukee vahvistaa ja vakauttaa. Samalla Satakunnan korkeakoulusäätiön ja Satakunnan kuntien/kaupunkien yhteistyötä tulee entisestään tiivistää. Vuonna 2010 allekirjoitettiin lähikuntien kanssa sopimus Satakunnan korkeakoulusäätiön vuosittaisesta tukemisesta.

Satakunnan korkeakoulusäätiön toimintaa tällä hetkellä tukevat kaupungit ja kunnat:

 • Harjavallan kaupunki
 • Huittisten kaupunki
 • Kankaanpään kaupunki
 • Karvian kunta
 • Kokemäen kaupunki
 • Luvian kunta
 • Merikarvian kunta
 • Nakkilan kunta
 • Porin kaupunki
 • Rauman kaupunki
 • Siikaisten kunta
 • Ulvilan kaupunki

Verovähennys

Verohallinnon päätöksellä Satakunnan korkeakoulusäätiö on nimetty sellaiseksi tuloverolain 57 § 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tieteen tukemiseksi tehty lahjoitus on vähennettävissä yhteisön (osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, sijoitusrahasto, keskinäinen vakuutusyhtiö, aatteellinen tai taloudellinen yhdistys, säätiö) kokonaistulosta valtionverotuksessa vuosina 2022-2026. Verovähennyskelpoisen lahjoituksen tulee olla vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa.