Apurahojen hakeminen

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää apurahoja niin opinnäytteeseen tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön kuin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Vuoden 2023 apurahahaku on päättynyt. Seuraavan kerran apurahahaku avautuu keväällä 2024.
​​​​​​​

Apurahahaku jatko-opintoihin ja tutkimustöihin 1.-31.3.2023

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Kevään apurahoja voi hakea 1.-31.3.2023.

Hakuohje väitöskirjatutkimukseen:

  • Täytä oheinen apurahalomake ja siinä pyydetyt tiedot
  • Liitä hakemukseen erillisenä dokumenttina väitöstutkimusta ohjaavan professorin lausunto (pituus korkeintaan 1 sivu)
  • Tutkimuksen tiivistelmän ja tavoitteet voit kuvata joko lomakkeessa sille osoitetussa kentässä TAI vaihtoehtoisesti liittämällä hakemukseen erillisenä dokumenttina korkeintaan 1 sivun mittaisen tutkimussuunnitelman.

Hakuohje muuhun kuin väitöskirjatutkimukseen:

  • Täytä oheinen apurahalomake ja siinä pyydetyt tiedot
  • Mikäli hakija tai tutkimuksen päävastuullinen henkilö on oppiarvoltaan tohtori, hakemukseen ei vaadita ohjaavan professorin lausuntoa.
  • Tutkimuksen tiivistelmän ja tavoitteet voit kuvata joko lomakkeessa sille osoitetussa kentässä TAI vaihtoehtoisesti liittämällä hakemukseen erillisenä dokumenttina korkeintaan 1 sivun mittaisen tutkimussuunnitelman.

Vuoden 2023 apurahaa koskevat hakemukset on laadittava säätiön APURAHALOMAKKEELLA, joka tulee palauttaa 31.3.2023 mennessä postitse:
Satakunnan korkeakoulusäätiö

PL 181
28101 Pori

tai sähköpostitse: katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi. Viestin otsikoksi "Apurahahakemus 2023".

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan toukokuussa 2023.

Lisätietoja:
Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski
puh. 040 359 4643

katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi

Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping
puh. 040 826 2860
tarmo.lipping(at)ucpori.fi

Apuraha opinnäytetyön tekemiseen

Säätiö myöntää apurahoja myös opinnäytetöiden tekemiseen. Apuraha on saajalleen verovapaa.

Opinäytetöitä varten haettavista apurahoista saa tietoa säätiön toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoskelta (katariina.yrjonkoski(a)ucpori.fi).