Satakunnan korkeakoulusäätiölle kaksi merkittävää lahjoitusta

Satakunnan korkeakoulusäätiö on saanut kaksi merkittävää lahjoitusta. Huittisten säästöpankkisäätiö tukee 100 000 euron suuruisella lahjoituksella kahta lahjoitusprofessuuria Porin yliopistokeskuksessa. Professuurit painottuvat erityisesti dataintensiivisen informaatioteknologian ja yliopistokeskuksen yhteistyön kehittämiseen alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välillä. Professorien positiot sijoittuvat Tampereen yliopistoon. Satakuntaliiton 300 000 euron suuruinen lahjoitus on tarkoitettu käytettäväksi satakuntalaisen tohtorikoulutoiminnan käynnistämiseen.

Kuvassa Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja (vas.) ja toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski sekä lahjoittajien edustajat, Huittisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Hannu Vähähyyppä ja Satakuntaliiton valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tapio Huhtanen.

Huittisten Säästöpankkisäätiön 100 000 euron suuruinen lahjoitus on kohdistettu kahteen Porin yliopistokeskukseen sijoittuvaan lahjoitusprofessuuriin. Professuurit painottuvat dataintensiivisen informaatioteknologiaan. Professorien tehtävässä painottuu myös yhteistyön kehittäminen yliopistokeskuksen sekä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välillä. ”Huittisten Säästöpankkisäätiö näkee, että Porin yliopistokeskuksella on erittäin tärkeä merkitys koko maakunnan kehittymiselle ja keskus lisää osaltaan koko maakunnan vetovoimaa. Kun Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on erityisesti tieteen ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin edistäminen, on luonnollista, että säätiö haluaa osaltaan olla vahvistamassa yliopistokeskuksen kehitystä ja osaamista”, kertoo Huittisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Hannu Vähähyyppä. Hänen mukaansa erityisesti dataintensiivisen osaamisen lisääminen nopean muutoksen ajassa voi tuottaa merkittävää lisäarvoa myös ympäröivälle talouselämälle.


”Lahjoitusprofessuuri mahdollistaa sen, että pystyin asettumaan Satakuntaan ja työskentelemään täältä käsin. Lahjoitus kuvastaa myös alueellisten toimijoiden sitoutumista siihen, että tutkimuksella synnytetään uutta vaikuttavuutta yhdessä. Siksi se on myös omalle työlleni ja tavoitteilleni tärkeä motivaattori”, kertoo professori Pekka Abrahamsson.


Satakuntaliiton 300 000 euron suuruinen lahjoitus on tarkoitettu käytettäväksi satakuntalaisen tohtorikoulutoiminnan käynnistämiseen. ”Korkeakoulutuksen merkitys alueen tulevaisuudelle on ilmeinen ja väitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen tukeminen on yksi valituista keinoista tukea sitä. Satakunnan korkeakoulusäätiö on kunnostautunut tutkimustoiminnan aktivoimisessa - ei vain yliopistojen suuntaan, vaan myös tukemaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden tutkimustarpeita. Tämä on rohkaissut Satakuntaliittoa tekemään lahjoituksen, jolla halutaan luoda edellytyksiä niin tohtorikoulutettaville, alueella toimiville yrityksille kuin yliopistoille vahvistaa Satakuntaa korkeakoulumaakuntana”, kertoo Satakuntaliiton valtuuston 1.varapuheenjohtaja Tapio Huhtanen.
Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja Katariina Yrjönkosken mukaan lahjoitukset ovat merkittävä osoitus alueen tahtotilasta vahvistaa satakuntalaista yliopistollista toimintaa. ”Olen iloinen, että merkittävät satakuntalaiset toimijat ovat kanssamme puhaltamassa yhteen hiileen maakunnan elinvoiman turvaamiseksi. Lahjoitusprofessuurit ovat jo pitkään olleet Satakunnan korkeakoulusäätiön keskeinen ja tärkeä instrumentti, jota Huittisten Säästöpankkisäätiön lahjoitus vahvistaa erinomaisesti. Satakuntaliiton tohtorikoulutoimintaan tarkoitettu lahjoitus taas mahdollistaa professuureja täydentävän, uuden instrumentin kehittämisen säätiölle ”, toteaa Yrjönkoski.