Satakunnan korkeakoulusäätiö myönsi stipendin Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyölle

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain stipendin Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyö -tunnustuksen saajalle. Vuoden opinnäytetyön valitsee yliopistokeskuksen alumnineuvosto. Vuoden opinnäytetyö 2022 -tunnustuksen ja stipendin sai yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Vihervuori. Stipendi luovutettiin Porin yliopistokeskuksen Wappumatineassa Porin raatihuoneella 30.4.2023.

Vuoden 2022 opinnäytetyöksi valittiin Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiaalityön oppiaineesta valmistunut YTM Sari Vihervuoren pro gradu -työ "Syöpähoitojen kokoinen pala: Diskursiivinen tutkimus syöpään sairastuneiden psykososiaalisesta tuesta".

Tutkielmassaan Vihervuori selvitti syöpään sairastuneen psykososiaaliseen tukeen liittyviä merkityksiä ja sisältöjä. Tarkempi tutkimuskysymys on, miten institutionaaliset toimijat merkityksellistävät syöpään sairastuneiden psykososiaalista tukea. Tutkimusaineisto on sosiaalityön kentällä epätyypillinen, tuore ja kekseliäs: Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuottamien potilasoppaiden lisäksi työssä analysoidaan psykososiaalista tukea käsitteleviä podcasteja. Tutkimuseettisten kysymysten pohdinta on Vihervuorella poikkeuksellisen perusteellista ja onnistunutta.

Tutkielma yhdistää biologisena määrittyvän sairauden tarkasteluun sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet, joten sillä on annettavaa niin lääke- ja terveystieteellisen kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kentille. Vihervuoren tutkielma tuottaa siksi merkittäviä tutkimustuloksia, ja kokonaisuutena se on hallittu ja tutkimuksellisesti vahva.

Satakunnan korkeakoulusäätiön haluaa stipendillään huomioida Satakunnassa tehtyjä laadukkaita opinnäytetöitä ja näin nostaa esiin satakuntalaista yliopistollista koulutustarjontaa. Saätiö onnittelee stipendin saajaa lämpimästi!