Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja väitöskirjatöihin ja tutkimushankkeisiin

Satakunnan korkeakoulusäätiö myönsi apurahan viidelle satakuntalaiselle väitöskirjatyölle tai tutkimushankkeelle. Hakemuksia saapui vuoden 2023 apurahahakuun poikkeuksellisen suuri joukko, 16 kappaletta. Apurahan saaneet tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja Porin yliopistokeskuksesta ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselta.

Kuvassa Kristiina Salonen (Satakunnan maakuntajohtaja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen), Matti Kiuru (OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen), Meri Pihanperä, Jenny Marttila, Janne Lepola, Tarja Vierula, Tommi Iivonen ja Katariina Yrjönkoski (Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtaja).

Lahjoitusprofessuurien rinnalla väitöskirjatöiden ja tutkimushankkeiden rahoittaminen on Satakunnan korkeakoulusäätiölle tärkeä instrumentti satakuntalaisen tieteen tukemiseksi. Tänä vuonna rahoitettavien töiden joukossa oli kolme väitöskirjaa ja kaksi muuta tutkimushanketta.

"Olen iloinen nähdessäni, miten aidosti apurahat mahdollistavat työskentelyä ja turvaavat osaltaan sitä, että alueella tehdään ja saatetaan loppuun laadukasta tutkimusta. Vaikka tiedeyhteisö on aina globaali, uudella tiedolla on myös taipumus juurtua tehokkaasti sinne, missä se on alunperin luotu. Siksi säätiö haluaa apurahoilla osoittaa arvostuksensa ja kannustuksensa näille alueellisille tieteen tekijöille", totesi säätiön toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski apurahojen jakotilaisuudessa 15.5.2023.


Apurahoja saivat seuraavat henkilöt:

  • Tommi Iivonen, 4000 euroa (väitöskirjatyö, humanistiset tieteet / Turun yliopisto)
  • Janne Lepola, 4000 euroa (tutkimushanke, kasvatustieteet / Turun yliopisto)
  • Jenny Marttila, 1300 euroa (väitöskirjatyö, kasvatustieteet / Turun yliopisto)
  • Meri Pihanperä, 4000 euroa (väitöskirjatyö, kasvatustieteet / Turun yliopisto)
  • Tarja Vierula, 3000 euroa (tutkimushanke, yhteiskuntatieteet / Tampereen yliopisto)


Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus teki päätöksen jaettavista apurahoista kokouksessaan 17.4.2023. Säätiö onnittelee apurahan saajia!