Apurahojen hakeminen

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää apurahoja jatko-opintoihin. Lisäksi myönnämme stipendejä erityisen ansiokkaista pro gradu - ja diplomitöistä. Vuoden 2024 apurahahaku on parhaillaan avoinna.
​​​​​​​

Apuraha- ja stipendihaku jatko-opintoihin ja opinnäytetöihin 1.-31.3.2024

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen tieteenaloihin liittyviin väitöskirjatöihin. Lisäksi vuonna 2024 Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää 1000 euron suuruisia stipendejä Satakunnassa toimivissa yliopistoyksiköissä tehtyihin, erityisen ansiokkaisiin pro gradu -tutkielmiin tai diplomitöihin.

Kuka voi hakea apurahaa ja millaiseen tarkoitukseen?

Apurahaa väitöskirjatyöhön voi hakea väitöskirjaa tekevä, Satakunnassa toimiva tutkija, jonka työ kytkeytyy Satakuntaan. Apuraha on luonteeltaan kannusteapuraha. Hakemuslomakkeella tulee kuvata, mikä on työn kytkös Satakuntaan. Väitöskirjatyölle haettavan apurahan liitteeksi tarvitaan ohjaavan professorin puoltolausunto.

Stipendiä pro gradu -tutkielmasta tai diplomityöstä voi hakea vuoden 2023 tai 2024 aikana Satakunnassa toimivista yliopistoyksiköistä valmistunut henkilö, jonka työ on erityisen ansiokas. Stipendin saajia valittaessa huomioidaan erityisesti työt, jotka lisäksi liittyvät satakuntalaiseen organisaatioon tai muutoin kytkeytyvät satakuntalaiseen elinkeinoelämään tai alueen kehittämiseen. Stipendihakua varten tarvitaan liitteeksi kopio työn arvioinnista. Työn tulee myös olla luettavissa verkossa, ja avoin verkkolinkki tulee liittää hakemukseen.

Apurahoja ja stipendejä myönnetään vain edellämainittuihin kohteisiin.


​​​​​​​

Hakuohje väitöskirjatutkimukseen:

  • Lue kaikki hakemiseen liittyvät ohjeet huolella.
  • Täytä oheinen apurahalomake ja siinä pyydetyt tiedot.
  • Liitä hakemukseen erillisenä dokumenttina väitöstutkimusta ohjaavan professorin lausunto (pituus korkeintaan 1 sivu).
  • Tutkimuksen tiivistelmän ja tavoitteet voit kuvata joko lomakkeessa sille osoitetussa kentässä TAI vaihtoehtoisesti liittämällä hakemukseen erillisenä dokumenttina korkeintaan 1 sivun mittaisen tutkimussuunnitelman.
    HUOM. Tutkimussuunnitelma tulee olla hakemuksessa jommassa kummassa edellämainituista muodoista.


Hakuohje pro gradu- tai diplomityöhön:

  • Täytä oheinen apurahalomake ja siinä pyydetyt tiedot.
  • Kirjaa haettavaksi summaksi 1000 euroa (pro gradu- ja diplomitöiden maksimisumma).
  • Työn tiivistelmän ja tavoitteet voit kuvata joko lomakkeessa sille osoitetussa kentässä TAI vaihtoehtoisesti liittämällä hakemukseen erillisenä dokumenttina korkeintaan 1 sivun mittaisen kuvauksen työstä.
  • Liitä hakemukseen työn arviointilausunto, jossa näkyy myös arvosana. ​​​​​​​Hakulomake

Vuoden 2024 apurahaa koskevat hakemukset on laadittava säätiön APURAHAHAKEMUSLOMAKKEELLA, joka tulee palauttaa 31.3.2024 mennessä sähköpostitse: katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi. Viestin otsikoksi "Apurahahakemus 2024".

Apurahahakuun liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia tai muulla kuin yllä osoitetulla tavalla saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan toukokuussa 2024.