Apurahojen hakeminen ja lahjoittaminen

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää apurahoja niin opinnäytteeseen tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön kuin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.
​​​​​​​

Apurahahaku jatko-opintoihin ja tutkimustöihin 1.-31.3.2022

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.

Satakunnan korkeakoulusäätiön vuoden 2022 apurahaa koskevat hakemukset on laadittava säätiön APURAHALOMAKKEELLA, joka tulee palauttaa 31.3.2022 mennessä postitse (Satakunnan korkeakoulusäätiö, PL 181, 28101 Pori) tai sähköpostitse (paivi.elonen(a)ucpori.fi). Myös työn ohjaajan lausunnon voi hoitaa halutessaan toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan toukokuussa 2022.

Lisätietoja:
Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping, puh. 040 826 2860, tarmo.lipping@ucpori.fi
Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571, sampsa@sampsakataja.fi

Apuraha opinnäytetyön tekemiseen

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia, joka on edullinen tapa rahoittaa mm. opinnäytetöiden tekemistä. Apuraha on saajalleen verovapaa ja lahjoituksen voi yritys vähentää verotuksessaan.

Apurahahakemuksen ja lahjakirjalomakkeen opinnäytetyöapurahaa varten voi tulostaa alla olevista linkeistä.

Molemmat lomakkeet palautetaan mielellään samanaikaisesti Satakunnan korkeakoulusäätiölle. Apurahahakemuksen ja lahjoituksen tiimoilta on hyvä olla jo etukäteen yhteydessä säätiön toimitusjohtajaan (kts. yhteystiedot), joka osaa kertoa tarkemmat ohjeet prosessin suhteen.