Tuemme yliopistollista koulutusta sekä korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimustyön kehittämistä Satakunnassa


​​​​​​​Hankimme lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyvään tieteelliseen tutkimustyöhön, opetuksen monipuolistamiseen ja kansainvälistymiseen.
​​​​​​​


​​​​​​​


Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja väitöskirjatöihin ja tutkimushankkeisiin

Satakunnan korkeakoulusäätiö myönsi apurahan viidelle satakuntalaiselle väitöskirjatyölle tai tutkimushankkeelle. Hakemuksia saapui vuoden 2023 apurahahakuun poikkeuksellisen suuri joukko, 16 kappaletta. Apurahan saaneet tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja Porin yliopistokeskuksesta ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselta.

Satakunnan korkeakoulusäätiö myönsi stipendin Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyölle

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain stipendin Porin yliopistokeskuksen Vuoden opinnäytetyö -tunnustuksen saajalle. Vuoden opinnäytetyön valitsee yliopistokeskuksen alumnineuvosto. Vuoden opinnäytetyö 2022 -tunnustuksen ja stipendin sai yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Vihervuori. Stipendi luovutettiin Porin yliopistokeskuksen Wappumatineassa Porin raatihuoneella 30.4.2023.

Satakunnan korkeakoulusäätiölle kaksi merkittävää lahjoitusta

Satakunnan korkeakoulusäätiö on saanut kaksi merkittävää lahjoitusta. Huittisten säästöpankkisäätiö tukee 100 000 euron suuruisella lahjoituksella kahta lahjoitusprofessuuria Porin yliopistokeskuksessa. Professuurit painottuvat erityisesti dataintensiivisen informaatioteknologian ja yliopistokeskuksen yhteistyön kehittämiseen alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välillä. Professorien positiot sijoittuvat Tampereen yliopistoon. Satakuntaliiton 300 000 euron suuruinen lahjoitus on tarkoitettu käytettäväksi satakuntalaisen tohtorikoulutoiminnan käynnistämiseen.Alueellinen vaikuttaja

Monipuolinen ja laadukas koulutustarjonta on pitkällä aikavälillä merkittävin yksittäinen tekijä maakunnallisen elinvoiman vahvistamisen näkökulmasta.


​​​​​​​

Matti Kiuru
​​​​​​​
Länsi-Suomen Osuuspankki